Αλάτι Μεσολογγίου

 Αλάτι ψιλό 1κιλό

Αλάτι ψιλό 'Μεσολογγίου γεύσεις' φυσικό ανεπεξέργαστο

Αλάτι αφρίνα σακουλάκι 150γρ 

Αλάτι αφρίνα 'Μεσολογγίου γεύσεις' σακουλάκι, φυσικό ανεπεξέργαστο
Αλάτι χονδρό 1κιλό 

Αλάτι χονδρό 'Μεσολογγίου γεύσεις' φυσικό ανεπεξέργαστο

 
Από τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
φυσικό ανεπεξέργαστο