Αλάτι Μεσολογγίου

 Αλάτι ψιλό 1κιλό


Αλάτι ψιλό 'Μεσολογγίου γεύσεις' φυσικό ανεπεξέργαστο


Αλάτι αφρίνα 150γρ 


Αλάτι αφρίνα 'Μεσολογγίου γεύσεις' σακουλάκι, φυσικό ανεπεξέργαστο
Αλάτι χονδρό 1κιλό 


 
Από τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
φυσικό ανεπεξέργαστο