Αλάτι Μεσολογγίου

 Αλάτι ψιλό 1κιλό


Αλάτι ψιλό 'Μεσολογγίου γεύσεις' φυσικό ανεπεξέργαστο


Αλάτι αφρίνα σακουλάκι 150γρ 

Αλάτι αφρίνα 'Μεσολογγίου γεύσεις' σακουλάκι, φυσικό ανεπεξέργαστο
Αλάτι χονδρό 1κιλό 


 
Από τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
φυσικό ανεπεξέργαστο