Αλάτι χονδρό 'Μεσολογγίου γεύσεις' φυσικό ανεπεξέργαστοΑλάτι χονδρό 'Μεσολογγίου γεύσεις''
Προέλευση Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου