Αλάτι ημίχονδρο 'Μεσολογγίου γεύσεις' φυσικό ανεπεξέργαστοΑλάτι ημίχονδρο 'Μεσολογγίου γεύσεις''
Προέλευση Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου