Μύρτιλλα ελληνκά βιολογικά φρέσκα 'Biodeli'Μύρτιλλα βιολογικά φρέσκα Biodeli
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Κατηγορία 1 
Προέλευση Μπράλος Φθοιώτιδας 
Βάρος 125γρ