Καυτερές πιπεριές ολόκληρες 'BioEleonas' ΒΙΟ Σητεία
Πιπεριές καυτερές ολόκληρες 'BioEleonas' ΒΙΟ 

Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Σητεία 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 

Βάρος 20γρ 
Που θα το βρω Καταστήματα διάθεσης