Βιολογικό Έλαιο από καρύδι Ψυχρής Έκθλιψης 'Bio Thraki Land'


Ελληνικά βιολογικά προϊόντα Bio Thraki Land
Βιολογικό Έλαιο από Καρύδι Ψυχρής Έκθλιψης Bio Thraki Land 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ορεστιάδα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 100ml