Βιολογικό Κανναβέλαιο Ψυχρής Έκθλιψης 'Bio Thraki Land'


Ελληνικά βιολογικά προϊόντα Bio Thraki Land
…έλαιο & σπόρος, το ίδιο φυσικά
Βιολογικό Κανναβέλαιο Ψυχρής Έκθλιψης Bio Thraki Land 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ορεστιάδα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 250ml