Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Θάσου ΝΩΕ ανωτέρας ποιότητας 'ΕΛΘΑ' ΒΙΟΈξτρα παρθένο ελαιόλαδο Θάσου ΝΩΕ  ανωτέρας ποιότητας 'ΕΛΘΑ' ΒΙΟ 

Προϊόν βιολογικής γεωργίας 

Προέλευση Θάσος 

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 

Βάρος 750ml


Που θα το βρω Καταστήματα                  διάθεσης