Ελιές Καλαμών εκπυρηνωμένες βιολογικές 'Silver Leaf' σε άλμη - Καρυές ΛακωνίαςΕλιές Καλαμών εκπυρηνωμένες 'Silver Leaf' σε άλμη
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Καρυές Λακωνίας
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Συστατικά: ελιές καλαμών*, νερό, αλάτι
Όπου * προϊόν βιολογικής γεωργίας
Βάρος 330γρ