Ξύδι βαλσάμικο βιολογικό 'Silver Leaf' παλαιομένο με ειδική διαδικασία 500ml


Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Silver Leaf' από το 1989
Ξύδι βαλσάμικο βιολογικό 'Silver Leaf'   
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Σκάλα Λακωνίας
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 250 & 500ml