Ξύδι βαλσάμικο βιολογικό 'Silver Leaf' παλαιομένο με ειδική διαδικασία 500mlΞύδι βαλσάμικο βιολογικό 'Silver Leaf'  
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Καρυές Λακωνίας
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500ml