Ξύδι κόκκινο βιολογικό 'Silver Leaf' από κρασί ποικιλίας καμπερνέ 500ml


                          Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Silver Leaf' από το 1989
Ξύδι κόκκινο βιολογικό 'Silver Leaf'
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Σκάλα Λακωνίας
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 250 & 500ml