Ξύδι κόκκινο βιολογικό 'Silver Leaf' από κρασί ποικιλίας καμπερνέ 500mlΞύδι κόκκινο βιολογικό 'Silver Leaf'
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Καρυές Λακωνίας
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500ml