Ακτινίδια Τσιπς αποξηραμένα βιολογικά 'Βιόδωρος Γαία'Ακτινίδια Τσιπς αποξηραμένα βιολογικά
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Βέροια
Φυσικό προϊόν χωρίς προσθήκη ζάχαρης
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 100γρ