Δαμάσκηνα Βιολογικά απύρηνα αποξηραμένα 'Βιόδωρος Γαία'Δαμάσκηνα Βιολογικά απύρηνα αποξηραμένα
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Γαλλία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 200γρ