Σταφίδα Μαύρη Κορινθιακή Βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'
Βιολογική Σταφίδα Μαύρη Κορινθιακή
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Νεμέα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 200γρ