Σταφίδα Μαύρη Κορινθιακή Βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'

ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'

Αγροτικό προϊόν περιορισμένης παραγωγής 
υψηλής ποιότητας από την Νεμέα 
Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'
Βιολογική Σταφίδα Μαύρη Κορινθιακή 
Βιολογική 
'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Νεμέα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 200γρ