Σταφίδα σουλτανίνα βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'
 Σταφίδα Σουλτανίνα  βιολογική
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Νεμέα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 200γρ