Σταφίδα σουλτανίνα βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'Αγροτικό προϊόν περιορισμένης παραγωγής 
υψηλής ποιότητας από την Νεμέα 
Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'
 Σταφίδα σουλτανίνα  βιολογική Βιόδωρος Γαία 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Νεμέα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 200γρ