Δαμάσηνα απύρηνα 'Βιόδωρος Γαία' ΒΙΟΔαμάσηνα απύρηνα 'Βιόδωρος Γαία'  
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Βουλγαρία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 200γρ