Ελιές καλαμών σε ροδέλες 'Βιόδωρος Γαία' ΒΙΟΕλιές Καλαμών σε ροδέλες 'Βιόδωρος Γαία' ΒΙΟ
Vegan

Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Καλαμάτα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 30γρ