Καρύδα τσιπς βιολογική 'Βιόδωρος Γαία'Καρύδα τσιπς βιολογική 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προϊόν Σρι Λάνκα 

Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 200γρ