Κεράσια αποξηραμένα βιολογικά 'Βιόδωρος Γαία'Κεράσια αποξηραμένα βιολογικά
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Αρκαδία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 150γρ