Γκότζι μπέρυ βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Γκότζι μπέρυ βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Κίνα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 100γρ