Φράουλα βιολογική φυσική, αποξηραμένη στον ήλιο 'Βιόδωρος Γαια'Φράουλα βιολογική φυσική, αποξηραμένη στον ήλιο
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Γεράνεια Όρη
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 70γρ