Πιπεριές Καγιέν αποξηραμένες βιολογικές 'Βιόδωρος Γαία'Πιπεριές Καγιέν αποξηραμένες βιολογικές
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Μέγαρα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 20γρ