Κριτσίνια δίκοκκου σιταριού βιολογικά με λιναρόσπορο 'Βιόδωρος Γαία'Κριτσίνια δίκοκκου σιταριού βιολογικά με λιναρόσπορο Βιόδωρος Γαία 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Ελλάδα 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 200γρ