Μπισκότα με δίκοκκο σιτάρι & καρύδι Βιόδωρος Γαία ΒΙΟ Vegan


Vegan

Μπισκότα με δίκοκκο σιτάρι & καρύδι Vegan
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Παρασκευάζεται στη Ελλάδα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 120γρ