Αλεύρι από Δίκοκκο Σιτάρι ημιολικής βιολογικό 500γρ 'Βιόδωρος Γαία'Αλεύρι βιολογικό από Δίκοκκο
σιτάρι ημιολικής
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ιταλία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ