Αλεύρι από Δίκοκκο Σιτάρι λευκό βιολογικό Ημαθίας 'Βιόδωρος Γαία'Αλεύρι βιολογικό από Δίκοκκο σιτάρι 
λευκό 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Ημαθία 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 1κιλό