Αλεύρι από Δίκοκκο Σιτάρι λευκό 70% βιολογικό 1κιλό 'Βιόδωρος Γαία'Αλεύρι βιολογικό από Δίκοκκο
σιτάρι ολικής
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ελλάδα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 1κιλό