Αλεύρι από Δίκοκκο σιτάρι ολικής βιολογικό Ημαθίας 'Βιόδωρος Γαία'



Αλεύρι βιολογικό από Δίκοκκο 
σιτάρι ολικής 
'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Ημαθία 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 1 κιλό