Αλεύρι από Δίκοκκο σιτάρι ημιολικής βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Αλεύρι βιολογικό από Δίκοκκο
σιτάρι ημιολικής
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ελλάδα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 1 κιλό