Αλεύρι από Δίκοκκο σιτάρι ολικής βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'


Αλεύρι βιολογικό από Δίκοκκο
σιτάρι ολικής
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Μέγαρα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 1 κιλό