Αλεύρι βιολογικό χωριάτικο τύπου Μ 'Βιόδωρος Γαία'


Αλεύρι βιολογικό
χωριάτικο τύπου Μ
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ελλάδα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 1 κιλό