Αλεύρι βρώμης βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Αλεύρι βρώμης βιολογικό
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Γερμανία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500γρ