Αλεύρι χωριάτικο τύπου Μ Ημαθίας 'Βιόδωρος Γαία' ΒΙΟΑγροτικό προϊόν περιορισμένης παραγωγής 
υψηλής ποιότητας από την Ημαθία
Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'


Αλεύρι χωριάτικο τύπου Μ Ημαθίας 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ημαθία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 1κιλό