Αλεύρι Καλαμποκιού Ημαθίας βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'
Αγροτικό προϊόν περιορισμένης παραγωγής 
υψηλής ποιότητας από την Ημαθία
Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'

Αλεύρι Καλαμποκιού Ημαθίας βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ημαθία 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 1κιλό