Αλεύρι Καλαμποκιού βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'
Αλεύρι Καλαμποκιού βιολογικό
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ελλάδα 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 1κιλό