Αλεύρι Καρύδας βιολογικό 'Βιόδωρος ΓαίαΑλεύρι  Καρύδας βιολογικό 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προϊόν Σρι Λάνκας 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 250γρ