Αλεύρι κινόα βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Αλεύρι κινόα βιολογικό
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Περού
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 200γρ