Αλεύρι λιναρόσπορου βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Αλεύρι   λιναρόσπορου βιολογικό 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προϊόν Γερμανίας 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 500γρ