Αλεύρι Μαλακό για όλες τις χρήσεις Τ70 βιολογικό Ημαθίας 'Βιόδωρος Γαία'


Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'
Αλεύρι Μαλακό για όλες τις χρήσεις  Τ70 βιολογικό Βιόδωρος Γαία 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ημαθία 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 1κιλό