Αλεύρι Ντίνκελ ολικής βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Αλεύρι Ντίνκελ ολικής βιολογικό
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Γερμανία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 1κιλό