Αλεύρι Φαγόπυρου βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Αλεύρι  Φαγόπυρου βιολογικό 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Γερμανία 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 500γρ