Αλεύρι Ρεβυθιού βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Αλεύρι  Ρεβυθιού βιολογικό 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Ιταλία 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 500γρ