Αλεύρι ρεβυθιού βιολογικό Γρεβενών Βιόδωρος Γαία


Αγροτικό προϊόν περιορισμένης παραγωγής 
υψηλής ποιότητας από τα Γρεβενά.
Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 
εκλεκτής ποιότητας 'Βιόδωρος Γαία'!
Αλεύρι ρεβυθιού βιολογικό Γρεβενών Βιόδωρος Γαία 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Γρεβενά 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 500γρ