Αλεύρι Σκληρό σιτάρι ολικής βιολογικό Ημαθίας 'Βιόδωρος Γαία'Αλεύρι Σκληρό σιτάρι ολικής βιολογικό Ημαθίας 'Βιόδωρος Γαία' 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ημαθία 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 1κιλό