Αλεύρι Σκληρό σιτάρι ολικής βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'Αλεύρι Σκληρό σιτάρι ολικής βιολογικό
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ελλάδα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 1κιλό