Αλεύρι τύπου 550 μαλακό βιολογικό 'Βιόδωρος Γαία'


Αλεύρι τύπου 550 μαλακό 'Βιόδωρος Γαία'
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Γερμανία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 1κιλό