Χαρουπάλευρο βιολογικό Βιόδωρος ΓαίαΧαρουπάλευρο βιολογικό Βιόδωρος Γαία 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Κύπρος
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 200γρ