Σπόρος βρώμης Γρεβενών βιολογικός 'Βιόδωρος Γαία'


Αγροτικό προϊόν περιορισμένης παραγωγής, υψηλής ποιότητας από τα Γρεβενά.
Ελληνικά βιολογικά προϊόντα Βιόδωρος Γαία
Σπόρος Βρώμης Γρεβενών Βιολογικός Βιόδωρος Γαία 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Γρενενά
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500 γρ