Σπόρος Δίκοκκο Σιτάρι βιολογικός 'Βιόδωρος Γαία'Σπόρος Δίκοκκο Σιτάρι βιολογικός
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ιταλία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500 γρ