Σπόρος δίκοκκο σιτάρι Γρεβενών βιολογικός 'Βιόδωρος Γαία'


Αγροτικό προϊόν περιορισμένης παραγωγής
υψηλής ποιότητας & τοπικής ποικιλίας 
από τα Γρεβενά
Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'
Σπόρος δίκοκκο σιτάρι Γρεβενών βιολογικός
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Γρεβενά
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500 γρ