Σπόρος σιταριού Βέροιας Βιολογικός 'Βιόδωρος Γαία'


                               
Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'
Σπόρος σιταριού Βέροιας βιολογικός Βιόδωρος Γαία 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Βέροια
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500 γρ