Σπόρος Σιταριού Βιολογικός 'Βιόδωρος Γαία'Σπόρος Σιταριού βιολογικός
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Ελλάδα
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500 γρ