Σπόρος Σιταριού Βιολογικός 'Βιόδωρος Γαία'


                               
                                Ελληνικά βιολογικά προϊόντα 'Βιόδωρος Γαία'
Σπόρος Σιταριού βιολογικός
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Βέροια
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500 γρ