Καμούτ σπόρος βιολογικός 'Βιόδωρος Γαία'Καμούτ σπόρος βιολογικός 
Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
Προέλευση Καναδάς 
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
Βάρος 250 γρ