Σπόρος Σίκαλης Βιολογικός 'Βιόδωρος Γαία'



Σπόρος Σίκαλης Βιολογικός
Προϊόν βιολογικής γεωργίας
Προέλευση Γερμανία
Πιστοποιείται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007
Βάρος 500 γρ